Physicochemical Properties of Honey and İts Effects on Health

Authors

Abstract

Bal gıda maddesi, bal arıları tarafından farklı bitki türlerinden toplanıp peteklerde olgunlaşmaya bırakılan fonksiyonel bir gıda maddesidir. Bal, bir gıda ürünü olarak fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı üretim ve tüketim açısından pazarda önemli bir paya sahiptir. Balın kimyasal bileşimi temel olarak yaklaşık olarak; %82 karbonhidrat, %17 su, %0,7 mineral maddeler, %0,3 protein, vitaminler, organik asitler, fenolik bileşikler ve serbest amino asitler gibi makro ve mikro bileşenlerden oluşur. Balın kimyasal yapısı bulunduğu bölgedeki çiçek ve bitkilerin salgıladığı nektarın cinsine ve çeşidine göre değişmektedir. Balın antimikrobiyal ve antioksidan gibi insan sağlığına olumlu etkileri bal seçiminde önemli bir kriterdir. Bu derlemede balın fiziksel (balın rengi, kokusu, tadı ve aroması, elektriksel iletkenliği, viskozitesi ve kristalleşmesi), kimyasal (nem miktarı, asitliği, protein ve enzim miktarı) ve sağlık etkilerinden (antimikrobiyal ve antioksidan) bahsedilmiştir. Bu bağlamda tüketicilerin gıda ürünü bal hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

References

Abu-Jdayil B, Ghzawi AA, Al-Malah KIM, & Zaitoun S. (2001). Heat effect on reology of light-and dark- colored honey. Food Chem 2001; 51: 3338.

Akan, H., Bagatur, Y. F., & Karaogul, E. (2023). Türkiye’ deki Biarum carduchorum ve Biarum aleppicum Taksonları Üzerinde Fitokimyasal Araştırmalar. Journal of the Institute of Science and Technology, 13(3), 1585-1599.

Alias, N., Ching, K. S., Ab Karim, A. N., Al-Rahmi, W. M., & Al-Maatouk, Q. (2018). Numerical performance of healthy processing for HMF content in honey. International Journal of Engineering & Technology, 7(4), 3687-3689.

Al-Mamary, M., Al-Meeri, A., & Al-Habori, M. (2002). Antioxidant activities and total phenolics of different types of honey. Nutrition research, 22(9), 1041-1047.

Alwazeer, D., Elnasanelkasim, M. A., Çi̇çek, S., Engin, T., Çiğdem, A., & Karaoğul, E. (2023). Comparative study of phytochemical extraction using hydrogen-rich water and supercritical fluid extraction methods. Process Biochemistry, 128, 218-226.

Amariei, S., Norocel, L., & Scripcă, L. A. (2020). An innovative method for preventing honey crystallization. Innovative food science & emerging technologies, 66, 102481.

Anupama, D., Bhat, K. K., & Sapna, V. K. (2003). Sensory and physico-chemical properties of commercial samples of honey. Food research international, 36(2), 183-191.

Aruoma, O. I. (1994). Nutrition and health aspects of free radicals and antioxidants. Food and chemical toxicology, 32(7), 671-683.

Batu, A., Küçük, E., & Çimen, M., (2013). Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri çiçek ballarının fizikokimyasal ve biyokimyasal değerlerinin belirlenmesi. Electronic Journal of Food Technologies 8(1): 52-62.

Bilgen-Çınar, S., (2010). Türk çam balının analitik özellikleri. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Ankara, 81 ss.

Bogdanov, S., Jurendic, T., Sieber, R., & Gallmann, P. (2008). Honey for nutrition and health: A review. J Am Coll Nutr 27:677–689.

Bonvehí, J.S. and Coll, F.V., (2003). Flavour index and aroma profiles of fresh and processed honeys. Journal of the Science of Food and Agriculture, 83, 275–282.

Cavia, M. M., Fernández-Muino, M. A., Alonso-Torre, S. R., Huidobro, J. F., & Sancho, M. T. (2007). Evolution of acidity of honeys from continental climates: Influence of induced granulation. Food chemistry, 100(4), 1728-1733.

ÇINAR, A. (2020). Farkli çi̇çek ballarinin anti̇mi̇krobi̇yal akti̇vi̇teleri̇ni̇n beli̇rlenmesi̇. Uludağ Arıcılık Dergisi, 20(1), 38-50.

Fallico B, Zappala M, Arena E, & Verzera A (2004) Effects of conditioning on HMF content in unifloral honeys. Food Chem 85:305–313.

Gheldof, N., Wang, X. H., & Engeseth, N. J. (2002). Identification and quantification of antioxidant components of honeys from various floral sources. Journal of agricultural and food chemistry, 50(21), 5870-5877.

Gomes, S., Dias, L. G., Moreira, L. L., Rodrigues, P., & Estevinho, L. (2010). Physicochemical, microbiological and antimicrobial properties of commercial honeys from Portugal. Food and chemical toxicology, 48(2), 544-548.

Gómez-Díaz, D., Navaza, J. M., & Quintáns-Riveiro, L. C. (2009). Effect of temperature on the viscosity of honey. International Journal of Food Properties, 12(2), 396-404.

Hamad, H. O., Alma, M. H., Gulcin, I., Yilmaz, M. A., & Karaogul, E. (2017). Evaluation of Phenolic Contents and Bioactivity of Root and Nutgall Extracts from Iraqian Quercus infectoria Olivier. Records of Natural Products, 11(2), 205-210.

Halliwell, B. (1990). How to characterize a biological antioxidant. Free radical research communications, 9(1), 1-32.

H.Balaky, H., Karaogul, E., Altuntas, E., Hammadi, A. T. Y., Galalaey, A. M. K., & Alma, M. H. (2020). Analysis of Mineral Compound of Plant Anthemis pseudocotula Boiss with Different Solvents by Ion Chromatography. Current Perspectives on Medicinal and Aromatic Plants, 3(1), 8-17.

Ikinci, A., Dursun, E., & Karaogul, E. (2021). Şanlıurfa’da Yetiştirilen Bazı Nar (Punica granatum L.) Çeşitlerinin Fenolik Bileşenleri ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, 31(3), 699-709.

Kayacıer A, and Karaman S. (2008). Balların Reolojik Karakterizasyonu. Türkiye 10. Gıda Kongresi; Mayıs 21-23, 2008; Erzurum- Türkiye 45.

Lichtenberg-Kraag, B. (2014). Evidence for correlation between invertase activity and sucrose content during the ripening process of honey. Journal of Apicultural Research, 53(3), 364-373.

Nisbet, C. Güler, A. Yarım G.F., Cenesiz, S., & Ardalı, Y. (2013). Çevre ve flora kaynaklarının arı ürünlerinin mineral madde içerikleri ile ilişkisi. Turkish Journal of Biochemistry/Türk Biyokimya Dergisi, 38(4): 494-498.

Ouchemoukh, S., Louaileche, H., & Schweitzer, P. (2007). Physicochemical characteristics and pollen spectrum of some Algerian honeys. Food control, 18(1), 52-58.

Patton, T., Barrett, J., Brennan, J., & Moran, N. (2006). Use of a spectrophotometric bioassay for determination of microbial sensitivity to manuka honey. Journal of Microbiological methods, 64(1), 84-95.

Pérez, A.R., Iglesias, M.T., and Pueyo, E., 2007. Amino acid composition and antioxidant capacity of Spanish honeys. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55, 360–365.

Pridal A, and Vorlova L. (2002). Honey And Its Physical Parameters. J Anim Sci 2002; 47 (10): 439– 444.

Samarghandian, S., Farkhondeh, T., & Samini, F. (2017). Honey and health: A review of recent clinical research. Pharmacognosy research, 9(2), 121.

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği(tebli̇ğ no: 2020/7). Tarım ve Orman Bakanlığı 22 Nisan 2020 tarih ve 31107 Sayılı Resmi Gazete, Ankara, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200422-13.htm.

Ugurtay, A., & Karaogul, E. (2022). Antioxidant, Phenolic and Flavonoid Properties of Thyme (Thymbra spicata) Juice and Extraction. International Journal of Current Naturalscience and Advanced Phytochemistry, 2(1), 22-28.

Yanniotis, S., Skaltsi, S., & Karaburnioti, S. (2006). Effect of moisture content on the viscosity of honey at different temperatures. Journal of Food Engineering, 72(4), 372-377.

Published

2023-12-30

How to Cite

Ugurtay, A., & KARAOĞUL, E. (2023). Physicochemical Properties of Honey and İts Effects on Health. International Journal of Current Naturalscience and Advanced Phytochemistry, 3(1), 31–37. Retrieved from https://ijcnap.com/index.php/pub/article/view/18

Issue

Section

Articles